Trang chủ > Về chúng tôi > Văn hóa của chúng tôi
Văn hóa của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ: Ms Shao

Điện thoại: + 86-21-37901188

Di động: + 86 13852289501

Địa chỉ email:xueping_shao@triowin.com

Web:www.triowinprocessing.com

Triết lý làm việc của chúng tôi:

Sản phẩm tuyệt vời đến từ một nhân vật lớn

Tinh thần của chúng tôi:

Phát huy tinh thần Trung Quốc, xây dựng doanh nghiệp centurial

Quản lý của chúng tôi:

Công nghệ Đức, Nhật bản quản lý, nhân loại Trung Quốc

Giá trị của chúng tôi:

Andamp chính xác; Rigorism andamp; Sự hoàn hảo

Tầm nhìn của chúng tôi:

Phấn đấu để là lãnh đạo toàn cầu thiết bị sở hữu trí tuệ

Nhiệm vụ của chúng tôi:

Tích hợp công nghệ thiết bị trên toàn thế giới, rèn boutique Quốc máy móc thiết bị


24 giờ phục vụ:

xueping_shao@triowin.com

Bản tin

Bản quyền © Shanghai Triowin minh công ty TNHH tất cả các quyền.